Ontwikkel-Impuls
Look and Feel
Share The Story
Middle Out Management
Sense of Community
Customer Engagement
CoachingOurselves
Hoe werkt het
Ontwikkelthema's
Ontwikkelniveaus
Werken met
Methoden
Referenties
Over ons
Contact


CoachingOurselves: Ontwikkelen op drie niveaus

CoachingOurselves stimuleert ontwikkelingen op 3 niveaus: 

1. Individuele managers ontwikkelen zich door het krijgen van nieuwe inzichten, het verbreden van hun kennis en door vervolgens hierover met elkaar in discussie te gaan.

2. Het teamgevoel onder leidinggevenden versterkt doordat zij ervaringen delen, van elkaar leren en elkaar stimuleren om het geleerde direct in praktijk te brengen.

3. De organisatie komt in ontwikkeling doordat leidinggevenden hun eigen teams willen en kunnen overtuigen verantwoordelijkheid te nemen en verbeterinitiatieven door te voeren. Leidinggevenden steunen elkaar en houden elkaar scherp. 

 

      

 

         

         

“Mensen leren niet van hun ervaringen. Ze leren door te reflecteren op hun ervaringen” - David Kolb

 

 

Share The Story Middle Out Management Customer Engagement Sense Of Community Look and Feel