Ontwikkel-Impuls
Look and Feel
Share The Story
Middle Out Management
Sense of Community
Customer Engagement
CoachingOurselves
Hoe werkt het
Ontwikkelthema's
Ontwikkelniveaus
Werken met
Methoden
Referenties
Over ons
Contact


De uitdaging

Te vaak communiceren organisaties top-down wanneer ze een verandering in gang willen zetten. Ze denken in structuren, zetten een veranderproces in gang waarbij ze van a naar b willen gaan. En hoewel ze initiatieven ontplooien om ook de medewerkers bij het veranderproces te betrekken, gaat het toch vooral om het proces zélf; het instrumentele staat centraal in de werkwijze. Het geeft aan hoe er in de maatschappij wordt gedacht: we willen de dingen kunnen benoemen, controleren en vinden het lastig vertrouwen te geven. Connexité meent dat het ook anders kan.

Onze overtuiging
Connexité neemt de menselijke maat als uitgangspunt voor de verandering van de organisatie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat organisaties gemeenschappen zijn waarbinnen toegewijde mensen samenwerken. De uitdaging is deze gemeenschapszin een impuls te geven en te laten werken in dienst van de organisatie. Connexité richt zich daarom bewust op de verbindende kracht tussen managers en medewerkers. De waarde van de organisatie schuilt immers in de mensen die er werken: zij zijn het die zorgen voor waardecreatie. Managers, medewerkers, teams: ze moeten zich ontwikkelen, problemen bespreekbaar maken en initiatieven kunnen en durven nemen.
 
 

 

Share The Story Middle Out Management Customer Engagement Sense Of Community Look and Feel