Ontwikkel-Impuls
Look and Feel
Share The Story
Middle Out Management
Sense of Community
Customer Engagement
CoachingOurselves
Hoe werkt het
Ontwikkelthema's
Ontwikkelniveaus
Werken met
Methoden
Referenties
Over ons
Contact


Middle Out Management
Verander vanuit het hart (van de organisatie)

De ervaring van Connexité leert dat het middenmanagement een centrale en leidende rol moet spelen in ontwikkelprocessen. Van het management wordt immers verwacht dat zij de veranderingen in de organisatie aansturen.

Onze aanpak zorgt ervoor dat managers met elkaar in gesprek komen en van elkaar leren, opdat de organisatie zich kan ontwikkelen.  Daarnaast reiken we uw managers instrumenten aan waarmee zij sturing kunnen geven aan individuele veranderingen. We zorgen ervoor dat de silo's in uw organisatie worden doorbroken en innovatieve samenwerkingen gaan onstaan.  Uw managers leren de intrinsieke drijfveren in uw organisatie te laten werken voor de doelen van uw organisatie. 

Onze aanpak leidt tot een management dat inspireert en betrokken is, verbindt en ondersteunt. Kortom een management dat sámenwerkt en een organisatie bouwt met commitment, respect en sociale interactie.

Zelfsturend leren
In onze  aanpak zorgen we voor een leerstructuur waarin zelfsturend leren centraal staat. Het management leert in de praktijk van elkaar en met elkaar. Belangrijk doel hierbij is om de bewustwording over de eigen managementpraktijk te verhogen. We relateren de management-ontwikkeling aan de strategische veranderopgaven van uw organisatie.

Connexité zorgt voor een leerstructuur waarbinnen het zelfsturend leren plaatsvindt. Connexité werkt met CoachingOurselves en Insights, excellente methoden om mensen met elkaar in gesprek te laten komen, kennis te delen en te laten reflecteren. Deze methoden bieden inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie.Onze aanpak bevordert samenwerking binnen en tussen afdelingen, stimuleert vernieuwing, borgt zogeheten ‘tacit knowledge’  en ontwikkelt een heldere en eenduidige managementtaal.

 

 

Share The Story Middle Out Management Customer Engagement Sense Of Community Look and Feel