Ontwikkel-Impuls
Look and Feel
Share The Story
Middle Out Management
Sense of Community
Customer Engagement
CoachingOurselves
Hoe werkt het
Ontwikkelthema's
Ontwikkelniveaus
Werken met
Methoden
Referenties
Over ons
Contact


Customer Engagement
Bouwen aan duurzame relaties

Centraal in onze opvatting staat de maatschappij waarvan uw organisatie deel uitmaakt. Een maatschappij waarin uw organisatie actief deelneemt en waarbinnen u betekenisvolle relaties opbouwt en onderhoudt.

Het borgen van betekenisvolle relaties begint bij het bouwen aan vertrouwen en het vinden van aansluiting bij de beleving van uw klanten. Met onze aanpak zorgen we ervoor dat uw klanten worden gehoord. We vergroten het vermogen van uw organisatie om uw klanten onderdeel te laten worden van het Toekomstverhaal van uw organisatie.  Uw klant als partner in business.

Belangrijke basis is de 'look and feel' van uw organisatie. Wat is uw “visitekaartje”, wat is het eerste aanspreekpunt en wat zou u willen dat het zou uitstralen en benadrukken? Hoe denkt u dat uw bedrijf of uw werknemers overkomen op de klant? Hoe ervaren zij de klantvriendelijkheid, de toewijding en houding van uw werknemers? Zijn uw mensen zich bewust van hun houding, is men trots op het bedrijf? Al deze zaken moeten overeenkomen met de identiteit en waarden van uw organisatie, uw missie en visie!

Onze methode helpt uw organisatie meningen, suggesties, ideeën en klachten inzichtelijk te maken, te begrijpen en om te zetten in concrete klantgerichte acties met de juiste 'look and feel'.  Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij medewerkers, klanten en andere stakeholders op een verrassende wijze worden uitgedaagd.

 

 

Share The Story Middle Out Management Customer Engagement Sense Of Community Look and Feel